Publicaties

Op deze pagina vind je publicaties over het Praktijknetwerk, onderzoeksverslagen en andere nuttige documenten. Voor iedereen die meer wil weten over de instandhouding en vermarkting van oude rassen en gewassen.

Folder Landschap van Smaken-SPN

De productbeschrijvingen voor Eetbaar Erf, ontwikkeld i.s.m. Landschapsbeheer Friesland

Landschap van Smaken – productbeschrijvingen Eetbaar Erf

De presentaties gehouden tijdens het slotsymposium van het Landschap van Smaken bij Landgoed Huis Sevenaer en Restaurant Eet Lokaal in Zevenaar:

Presentatie Lekker Landschap-Eetbaar Erf 19 mei 2015

Presentatie Landschap van Smaken 19 mei 2015

Verslag (kennisdocument)van de testmarkt voor de afzet van streekeigen bonen en erwten uit Noord Nederland (mei 2014): Kennisdocument Ontwikkeling Streekeigen Bonen en Erwten

Friese woudbonen – boerderij vandaag

Berlikumer Geeltje – boerderij vandaag

Het onderzoeksverslag van studenten van de WUR over een mogelijk kwaliteitsconcept voor Bonte Bentheimer varkens, plus de toegankelijke  flyer

Verslag excursie noord oude rassen

Het onderzoeksrapport van WUR studenten naar de meerwaarde van Spelt.

Ekoland 1-2013_p26-27_Culinaire Jamsessies_M Neefjes

Ekoland 1-2013_p20-21_Verleiden met locatie soep en seizoen_I vd Graaf

Oranje Lijst-brochure

Ekoland, juli 2012 artikel oude rassen en gewassen

Informatieflyer Praktijknetwerk Landschap van Smaken

Inventarisatie ‘best practices’ en initiatieven (augustus 2012).xlsx