Oranje Lijst zet oude groenterassen in de etalage

12 juni 2013 om 10:42

monstransbonen en tomatenOude rassen, geteeld in de periode vanaf 1850 tot aan de Tweede Wereldoorlog, vormen vaak het uitgangsmateriaal van de moderne rassen die tegenwoordig in de handel zijn. Deze oude rassen zijn vaak gebruikt voor het maken van selecties en kruisingen. Door oude rassen beschikbaar te houden, behouden we de mogelijkheid ook toekomstige rassen te ontwikkelen met de inbreng van deze oude rassen. Oude rassen zijn ook deel van ons nationaal erfgoed. Ze hebben vaak andere vormen, kleuren en smaken dan het tegenwoordig materiaal. Oude rassen bieden dus extra variatie. Gedurende die vroegere periode van 1850 tot aan de Tweede Wereldoorlog werden trouwens deze oude rassen als “nieuwe rassen” geïntroduceerd. Ze waren al wel het product van veredeling, maar die veredeling was nog beperkt voornamelijk tot massa selectie uit boerenmateriaal.

De informatie over oude rassen is bij elkaar gebracht op de Oranje Lijst: oranje omdat veel materiaal intussen is verdwenen, of in het voortbestaan wordt bedreigd. Deze Oranje lijst biedt een overzicht van bijna 4500 landbouw- en tuinbouwrassen die werden geteeld in de periode vanaf 1850 tot aan de Tweede Wereldoorlog en laat tevens zien welke rassen nu nog in de handel verkrijgbaar zijn, of in welke genenbank ze bewaard worden. Door gebruikmaking van deze rassen kunt u een deel van onze geschiedenis laten herleven, variatie aan het voedselpakket toevoegen en vooral plezier beleven aan het telen ervan.

Het Centrum voor Genetische Bronnen uit Wageningen heeft een toegankelijke brochure gemaakt waarmee aandacht wordt gevraagd voor de Oranje Lijst. Hierin wordt het gebruik en het nu van een aantal bijzondere oude groenterassen beschreven en geïllustreerd met mooie foto’s.

Oranje Lijst-brochure

Bron: De Oerakker / CGN

Foto: deontdekkingvangroningen.blogspot.com