Met de Bonte Bentheimer op weg naar kwaliteit

28 oktober 2013 om 16:27

bonte bentheimer (foto Marjel Neefjes)Vanuit het praktijknetwerk Landschap van Smaken  is bij studenten van de Wageningen Universiteit de vraag neergelegd hoe het zeldzame varkensras de Bonte Bentheimer beter vermarkt kan worden. Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden is een Product Marktanalyse gedaan, waarbij onderscheid gemaakt is tussen het concept Bonte Bentheimer (Imago) en het Bonte Bentheimer product (Vlees). Door middel van interviews met producenten, slagers en restaurants is onderzoek gedaan naar matches en missmatches tussen deze stakeholders betreffende het concept en het product. Daarnaast is een onderzoek gedaan naar vergelijkbare projecten, waarbij gekeken is naar verscheidene succes- en faalfactoren.

Samenwerking
Op basis van de succes- en faalfactoren en de interviews is een advies gevormd wat moet leiden tot een betere vermarkting van het Bonte Bentheimer vlees. Samenwerking en betere communicatie binnen de keten staan hierbij centraal. Dit kan bereikt worden door een tussenpersoon in te stellen die verantwoordelijk is voor het regelen en bijhouden van de logistiek. Hierbij kan gedacht worden aan een betaalde functie of aan een klein bedrijf. Een andere mogelijkheid is een distributiebedrijf dat vlees aangevoerd krijgt van de producenten en het vervolgens doorsluist naar de slagers en restaurants. Het is van belang dat er sprake is van vierkantsverwaarding, waarbij alle producten verkocht worden en geen inkomsten worden misgelopen. Bij het instellen van een tussenpersoon is het vanzelfsprekend dat het vlees aan een zekere kwaliteit en eenheid moet voldoen. Hiervoor moeten regels opgesteld worden omtrent onder andere het voer, het slachtgewicht en de ziektebehandeling. Het is een mogelijkheid deze regels onder te brengen bij een label. Dit leidt tevens tot een eenduidig verhaal waarmee gepromoot kan worden. Om de samenwerking te bevorderen moet er een goede informatievoorziening zijn, zowel tussen producenten, slagers en restaurants als tussen de gehele keten en de eindconsument. Als laatste wordt geadviseerd het Bonte Bentheimer vlees te verkopen als luxe product aan restaurants en slagers die geïnteresseerd zijn in luxe of biologische producten, aangezien het voor de meeste andere slagers economisch niet haalbaar is.

Lees het complete onderzoeksverslag: BB Verslag final (Commissioner)

Of download de flyer: eind versie flyer