Foodwalks laten Lekker Landschap proeven

21 augustus 2013 om 11:00

Dit voorjaar is Landschapsbeheer Nederland samen met partner Stichting wAarde van start gegaan met het project Lekker Landschap, waarin Foodwalks de kern vormen. Foodwalks zijn culinaire routes door het landschap, gekoppeld aan een regionaal recept. Daarmee worden nieuwe doelgroepen bereikt die via voedsel hun eigen landschap leren kennen, gebruiken en gaan waarderen. Het project heeft een looptijd van 3 jaar.

Eetbaar landschap

De oorspronkelijke naam van het project was Lopend Buffet, maar deze hebben we aangepast in Lekker Landschap. ‘Wij vinden het belangrijk dat in de titel ook landschap wordt genoemd’ zegt projectleider Gerrit-Jan van Herwaarden. ‘De essentie van het project is namelijk de beleving van een ‘eetbaar landschap’, met voedsel als schakel tussen de (stads)mens en het landschap. Lekker Landschap past in een maatschappelijke trend: Food is trendy. Het lokale wordt weer gewaardeerd, mensen gaan op zoek naar de oorsprong van hun voedsel en kiezen vaker voor kwaliteit dan kwantiteit’.

Foodwalks

Centraal in het project staan Foodwalks. Een Foodwalk is een uitgezette route over openbare wegen en bestaande paden langs plekken waar eetbare gewassen kunnen worden verzameld en gekocht. Het uiteindelijke doel van het project is dat Foodwalks spontaan worden gemaakt door mensen in hun eigen leefomgeving. Door Foodwalks worden ze uitgenodigd naar buiten te gaan en het landschap te ontdekken. ‘De komende tijd gaan we onder leiding van een bekende foodie of een landschapsbeheerder in combinatie met een picknick de eerste Foodwalks uitproberen’ aldus Van Herwaarden.

Samenwerking

Samenwerking

In het project benutten de partners hun sterke punten. Stichting wAarde zet in op inspirerende communicatie. De provinciale organisaties Landschapsbeheer zorgen voor verankering in de regio en gaan enkele tientallen Foodwalks realiseren. Deze Foodwalks dienen als voorbeeld en inspiratie. Bovendien kunnen de provinciale organisaties landschapsbeheer op enkele vitale plekken zorgen voor aanplant van eetbare gewassen. ‘Langs de Foodwalks werken we samen met lokale ondernemers die producten aanbieden. Eenvoud, maatwerk en inspiratie zijn sleutelwoorden in het project’. Inmiddels zijn vanuit SPN de eerste contacten gelegd om een koppeling te maken tussen Lekker Landschap het praktijknetwerk Landschap van Smaken.