Eenkoorn, de voorloper van spelt en tarwe

3 december 2013 om 11:04
SONY DSC

Dit oergraan wordt gezien als de voorloper van Emmertarwe, spelt en gewone tarwe. Het graan wordt daarom ook wel eenvoudige of kleine spelt genoemd. De kafjes zijn net als bij de spelt vergroeid met de korrel. De naam is afgeleid van de op de aarspil zittende graankorrels. Eenkoorn werd al […]

Sint Jans rogge ‘eeuwige rogge’

29 november 2013 om 11:16
SONY DSC

Sint Jans rogge is een oude roggesoort die vroeger op grote schaal op de arme zandgronden werd geteeld. De rogge werd direct na de oogst opnieuw in de stoppel ingezaaid. Omdat dit jaar na jaar gebeurde, werd deze manier van telen ook wel ‘eeuwige’ roggeteelt genoemd. Door deze vroege zaai […]

Emmertarwe: geschikt voor bier, brood en pasta

29 november 2013 om 10:54
SONY DSC

Het oude tarweras Emmer, ook wel ‘tweekoren’ genoemd, is de oorspronkelijke vorm van tarwe. De aren hebben nog lange naalden, iets wat de huidige tarwerassen nagenoeg niet meer hebben. Bij vele opgravingen in het nabije Oosten, maar ook in Europa zijn resten van dit oude graangewas gevonden. In Nederland kwam […]

Met de Bonte Bentheimer op weg naar kwaliteit

28 oktober 2013 om 16:27
bonte bentheimer (foto Marjel Neefjes)

Vanuit het praktijknetwerk Landschap van Smaken  is bij studenten van de Wageningen Universiteit de vraag neergelegd hoe het zeldzame varkensras de Bonte Bentheimer beter vermarkt kan worden. Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden is een Product Marktanalyse gedaan, waarbij onderscheid gemaakt is tussen het concept Bonte Bentheimer (Imago) en het Bonte […]

Oranje Lijst zet oude groenterassen in de etalage

12 juni 2013 om 10:42
monstransbonen en tomaten

Oude rassen, geteeld in de periode vanaf 1850 tot aan de Tweede Wereldoorlog, vormen vaak het uitgangsmateriaal van de moderne rassen die tegenwoordig in de handel zijn. Deze oude rassen zijn vaak gebruikt voor het maken van selecties en kruisingen. Door oude rassen beschikbaar te houden, behouden we de mogelijkheid […]